algoritmus

Számítási lépések sorozata, amely átalakítja a bevitt adatokat.

« Back to Glossary Index